Odwołanie Ministra Cyfryzacji.

Monitor Polski

M.P.2023.390

Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 kwietnia 2023 r.
o odwołaniu Ministra Cyfryzacji

nr 1131.16.2023

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 6 kwietnia 2023 r. odwołuję Pana Mateusza Jakuba Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów z urzędu Ministra Cyfryzacji.