Odwołanie ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej.

Monitor Polski

M.P.1986.22.157

Akt indywidualny
Wersja od: 30 lipca 1986 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 17 lipca 1986 r.
w sprawie odwołania ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odwołuje
Obywatela Józefa Niewiadomskiego

ze stanowiska ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej.