Monitor Polski

M.P.2008.16.167

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lutego 2008 r.
o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

nr 1131-4-08

Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, odwołuję Pana Jerzego PRUSKIEGO ze stanowiska członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.