Odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.1994.39.328

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 lipca 1994 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 lipca 1994 r.
w sprawie odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34) uchwala się, co następuje:

Senat odrzuca sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności (kwiecień 1993 r. - marzec 1994 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.