Odprawa kwasu siarkowego.

Monitor Polski

M.P.1935.197.218

Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1935 r.