Odbywanie nauki zawodu w niektórych fabrykach przemysłu metalowego i elektrycznego.

Monitor Polski

M.P.1939.99.226

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1939 r.