Monitor Polski

M.P.2019.504

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Bartosza Adama Arłukowicza wybranego z listy kandydatów na posłów nr 2 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Zofii Ławrynowicz, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.