Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile.

Monitor Polski

M.P.2017.463

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Krzysztofa Pawła Łapińskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Marty Ryszardy Kubiak, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.