Monitor Polski

M.P.2019.514

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w związku z wygaśnięciem mandatu poseł Andżeliki Anny Możdżanowskiej wybranej z listy kandydatów na posłów nr 5 Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu, postanawiam o wstąpieniu na jej miejsce Pana Piotra Walkowskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.