Monitor Polski

M.P.2019.1009

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Kornela Andrzeja Morawieckiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego Wyborców "Kukiz'15" w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Edyty Moniki Kubik, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.