Monitor Polski

M.P.2018.1257

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z wygaśnięciem mandatu poseł Jolanty Ireny Szczypińskiej wybranej z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni, postanawiam o wstąpieniu na jej miejsce Pana Piotra Józefa Mullera, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.