Monitor Polski

M.P.2018.1118

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Bartłomieja Eugeniusza Stawiarskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Kamila Bortniczuka, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.