Monitor Polski

M.P.2015.1148

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 368 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045 i 1923), w związku z utratą mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Marka Józefa Gróbarczyka wybranego z listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego nr 4 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Czesława Носa, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.