Monitor Polski

M.P.2018.127

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Jana Rulewskiego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 2 w związku z art. 108 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7c ust. 6 w związku z art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i 2074, z 2017 r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 7 i 138), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Jana Rulewskiego za czyny określone we wniosku Komendanta Głównego Policji złożonym za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 23 sierpnia 2017 r.