Monitor Polski

M.P.2018.752

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Sławomira Rybickiego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 2 w związku z art. 108 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7c ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i 2074, z 2017 r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 7, 138, 1318 i 1416), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Sławomira Rybickiego za czyn określony we wniosku Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska złożonym w dniu 30 kwietnia 2018 r.