Monitor Polski

M.P.2019.1045

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 listopada 2019 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 1 w związku z art. 108 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7c ust. 6 w związku z ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), nie wyraża zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa za wypowiedzi określone we wniosku złożonym w dniu 25 lipca 2019 r. przez Kędzierzyn-Koźle Terminale Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.