§ 9. - Niektóre zasady dotyczące prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1964.58.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1978 r.
§  9.
Ministerstwa, urzędy centralne i prezydia rad narodowych, którym podlegają ośrodki szkolenia kursowego, których koszty utrzymania pokrywane są z budżetu, jeżeli te ośrodki nie są w pełni wykorzystywane na prowadzenie własnych kursów, zobowiązane są do udostępnienia tych ośrodków innym resortom i prezydiom rad narodowych w drodze wzajemnego porozumienia dla umożliwienia im organizowania szkolenia kursowego z oderwaniem od pracy.