§ 5. - Niektóre zasady dotyczące prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1964.58.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1978 r.
§  5.
Podstawową formą szkolenia lub doskonalenia zawodowego pracowników są kursy bez oderwania od pracy.