§ 37. - Niektóre zasady dotyczące prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1964.58.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1978 r.
§  37.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 18 ust. 2, 4 i 5, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.