Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1937.125.194

Akt indywidualny
Wersja od: 4 czerwca 1937 r.