Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1939.179.430

Akt indywidualny
Wersja od: 7 sierpnia 1939 r.