Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1938.259.612

Akt indywidualny
Wersja od: 12 listopada 1938 r.