Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1938.144.257

Akt indywidualny
Wersja od: 27 czerwca 1938 r.