Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1938.60.69

Akt indywidualny
Wersja od: 12 marca 1938 r.