Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1939.35.57

Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 1939 r.