Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1939.29.50

Akt indywidualny
Wersja od: 6 lutego 1939 r.