Nadanie tytułu profesora. - M.P.2018.1023 - OpenLEX

Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2018.1023

Akt indywidualny
Wersja od: 26 października 2018 r.

POSTANOWIENIE nr 115.11.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) nadaję niżej wymienionym osobom:
I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1.
dr hab. Maria Jadwiga AUGUSTYNIAK
2.
dr hab. Małgorzata CYTRYŃSKA
3.
dr hab. Katarzyna HRYNKIEWICZ
4.
dr hab. Natalia Maria KUCZYŃSKA-KIPPEN
5.
dr hab. Ewa NIEWIADOMSKA
6.
dr hab. Bartosz Jan PŁACHNO
7.
dr hab. Anna Katarzyna WÓJTOWICZ

nauk chemicznych

8.
dr hab. Mariusz MAKOWSKI
9.
dr hab. Joanna ŁOJEWSKA

nauk humanistycznych

10.
dr hab. Jaromir Romuald BREJDAK
11.
dr hab. Grażyna Leokadia WRONA
12.
dr hab. Paweł ZAJAS

nauk leśnych

13.
dr hab. Dorota Maria DOBROWOLSKA

nauk medycznych

14.
dr hab. Tomasz Mariusz BIELECKI
15.
dr hab. Iwona Tamara CYGANKIEWICZ
16.
dr hab. Adam CZAPLIŃSKI
17.
dr hab. Aneta Monika GAWLIK
18.
dr hab. Barbara GAWROŃSKA-KOZAK
19.
dr hab. Dariusz Cezary GÓRECKI
20.
dr hab. Anna GRZESZCZUK
21.
dr hab. Andrzej Edward GRZYBOWSKI
22.
dr hab. Ewa Elżbieta HENNIG
23.
dr hab. Małgorzata KOTWICKA
24.
dr hab. Beata Agnieszka KUŚNIERZ-CABALA
25.
dr Marek Jan ŁOS
26.
dr hab. Grzegorz Michał POLAK
27.
dr hab. Mariusz PYTKOWSKI
28.
dr hab. Karolina Maria SIEROŃ
29.
dr hab. Małgorzata Maria SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO
30.
dr hab. Katarzyna Beata STOLARZ-SKRZYPEK
31.
dr hab. Tomasz Józef WĄSIK
32.
dr hab. Jerzy Krzysztof WRANICZ

nauk o zdrowiu

33.
dr hab. Grażyna Dorota ADLER

nauk prawnych

34.
dr hab. Piotr TULEJA

nauk rolniczych

35.
dr hab. Wojciech Aleksander DOBICKI
36.
dr hab. Mariusz FLOREK
37.
dr hab. Urszula Katarzyna GAWLIK-DZIKI
38.
dr hab. Krzysztof Benedykt ŚMIGIELSKI
39.
dr hab. Jadwiga Anna ŚLIWKA

nauk społecznych

40.
dr hab. Małgorzata CYWIŃSKA
41.
dr hab. Henryk Kazimierz MIZEREK
42.
dr hab. Stanisław Jan SULOWSKI
43.
dr hab. Justyna ZAJĄC
44.
dr hab. Andrzej ŻEBROWSKI

nauk technicznych

45.
dr hab. Wojciech Bogusław BRZEZOWSKI
46.
dr hab. Tadeusz Marian DĄBROWSKI
47.
dr hab. Jerzy WALENTYNOWICZ
48.
dr hab. Jerzy WAWRZEŃCZYK
49.
dr hab. Tadeusz WITKOWSKI

nauk teologicznych

50.
ks. dr hab. Józef GRZYWACZEWSKI
51.
ks. dr hab. Krzysztof GUZOWSKI

nauk weterynaryjnych

52.
dr hab. Łukasz Krzysztof ADASZEK

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk filmowych

53.
dr hab. Tomasz Krzysztof KOMOROWSKI

sztuk muzycznych

54.
dr hab. Elżbieta KARAŚ
55.
dr hab. Joanna Krystyna NAPIERALSKA

sztuk plastycznych

56.
dr hab. Halina Barbara CADER-PAWŁOWSKA
57.
dr hab. Mieczysław STEC