Monitor Polski

M.P.2018.406

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.5.2018

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Wiesława Małgorzata LEŚNIAK
2. dr hab. Katarzyna ŁUKASIUK
3. dr hab. Agnieszka MROZIK
4. dr hab. Anna Mirosława NOWICKA

nauk chemicznych

5. dr Grzegorz Władysław JERKIEWICZ
6. dr hab. Marcin Andrzej MOLSKI

nauk farmaceutycznych

7. dr hab. Anna Karolina KISS
8. dr hab. Dorota Gabriela PIOTROWSKA

nauk humanistycznych

9. dr hab. Agnieszka DZIUBA
10. dr hab. Przemysław Tadeusz MARCINIAK
11. ks. dr hab. Leszek MISIARCZYK
12. dr hab. Szymon OLSZANIEC
13. dr hab. Jarosław Marek PORAZINSKI
14. dr hab. Jolanta SUJECKA

nauk medycznych

15. dr hab. Marcin Rafał ADAMCZAK
16. dr hab. Grażyna Beata LISOWSKA
17. dr hab. Barbara Antonina MAŁECKA
18. dr hab. Katarzyna Anna PAWLACZYK-GABRIEL
19. dr hab. Jerzy Józef SUŁKO
20. dr hab. Jan Marian SZEWIECZEK
21. dr hab. Hanna Jolanta TRĘBACZ
22. dr hab. Piotr Julian WAŁĘGA
23. dr hab. Tomasz Lech ZUBILEWICZ

nauk prawnych

24. dr hab. Janusz Dariusz NICZYPORUK

nauk o zdrowiu

25. dr hab. Zbigniew Włodzimierz ŚLIWIŃSKI

nauk o Ziemi

26. dr hab. Wojciech DĘBSKI
27. dr hab. Stanisław MAZUR
28. dr hab. Marek Józef ZAJĄCZKOWSKI

nauk rolniczych

29. dr hab. Dorota Katarzyna FOPP-BAYAT
30. dr hab. Katarzyna GLIŃSKA-LEWCZUK
31. dr hab. Cezary Andrzej KWIATKOWSKI

nauk społecznych

32. dr hab. Stanisław JĘDRZEJEWSKI

nauk technicznych

33. dr hab. Włodzimierz Janusz CIESIELCZYK
34. dr hab. Janusz Grzegorz DATTA
35. dr hab. Wojciech FRANUS
36. dr hab. Andrzej FRĄCKOWIAK
37. dr hab. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA
38. dr hab. Ireneusz Seweryn PIELECHA
39. dr hab. Witold Michał POSADOWSKI
40. dr hab. Michał STRZELECKI
41. dr hab. Tomasz Stefan WIŚNIEWSKI

TYTUŁ PROFESORA:

sztuk filmowych

42. dr hab. Andrzej SAPIJA

sztuk muzycznych

43. dr hab. Paweł SKRZYPEK
44. dr hab. Jerzy SZYMANIUK
45. dr hab. Roman Antoni WIDASZEK

sztuk plastycznych

46. dr hab. Robert Jacek FLORCZAK
47. dr hab. Tomasz SIKORSKI