Monitor Polski

M.P.2018.251

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.3.2018

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Magdalena Katarzyna CHADZIŃSKA
2. dr hab. Anna MIKUŁA

nauk chemicznych

3. dr hab. Elżbieta LUBOCH

nauk ekonomicznych

4. dr hab. Maja Maria SZYMURA-TYC

nauk fizycznych

5. dr hab. Franciszek Wiesław KROK

nauk humanistycznych

6. dr hab. Jolanta Elżbieta CHWASTYK-KOWALCZYK
7. dr hab. Ewa GŁOWACKA
8. dr hab. Damian LESZCZYŃSKI
9. dr hab. Maciej Jan URBANOWSKI
10. dr hab. Andrzej Marian WAŚKO
11. dr hab. Robert Krzysztof ZAWADZKI
12. dr hab. Agnieszka Maria ZIOŁOWICZ

nauk medycznych

13. dr hab. Paweł BOGDAŃSKI
14. dr hab. Lidia Ewa HYLA-KLEKOT
15. dr hab. Andrzej Franciszek FRYDRYCHOWSKI
16. dr hab. Paweł Jan MADEJ
17. dr hab. Katarzyna Maria MICHALSKA-MAŁECKA
18. dr hab. Andrzej Marian NOWAKOWSKI
19. dr hab. Monika Urszula RUDZIŃSKA-BAR
20. dr hab. Marzena Maria WEŁNICKA-JAŚKIEWICZ

nauk o Ziemi

21. dr hab. Ewa BEDNORZ
22. dr hab. Paweł Henryk KARNKOWSKI
23. dr hab. Leszek Marek MARYNOWSKI

nauk prawnych

24. dr hab. Paweł Artur CHMIELNICKI

nauk rolniczych

25. dr hab. Józef HERNIK
26. dr hab. Monika Marzena KACZMAREK

nauk społecznych

27. dr hab. Roman Sławomir CIEŚLAK

nauk technicznych

28. dr hab. Barbara Anna KLEMCZAK
29. dr hab. Jan MIGDALSKI
30. dr hab. Jacek Tomasz POZORSKI

nauk teologicznych

31. ks. dr hab. Leonard FIC

nauk weterynaryjnych

32. dr hab. Zdzisław KIEŁBOWICZ

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

33. dr hab. Zbigniew ROMAŃCZUK