Monitor Polski

M.P.2016.1140

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 115.9.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) nadaję niżej wymienionym osobom:
TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk chemicznych

1. dr hab. Paweł Marcin NOWAK

2. dr hab. Marek Piotr PYDA

nauk ekonomicznych

3. dr hab. Józef Zbigniew DZIECHCIARZ

4. dr hab. Maria TROJANEK

nauk humanistycznych

5. dr hab. Jan Antoni ADAMOWSKI

6. dr hab. Henryk Józef BENISZ

7. dr hab. Krzysztof Jan CYREK

8. dr hab. Jolanta Ludmiła KOWALEWSKA-DĄBROWSKA

9. dr hab. Maria Jolanta KWIATKOWSKA-RATAJCZAK

10. dr hab. Bożena Irena PŁONKA-SYROKA

11. dr hab. Włodzimierz RĄCZKOWSKI

12. dr hab. Barbara SKOWRONEK

13. dr hab. Barbara SOSIEŃ

14. dr hab. Kazimierz ŚWIRYDOWICZ

15. dr hab. Piotr URBAŃSKI

16. dr hab. Anna Gabriela WARDA

nauk matematycznych

17. dr hab. Krzysztof Marian PAWAŁOWSKI

nauk prawnych

18. dr hab. Adam Marian BRZOZOWSKI

19. dr hab. Sławomir CIEŚLAK

20. dr hab. Andrzej Wojciech ŚMIEJA

21. dr hab. Piotr Arkadiusz ŚLĘZAK

nauk społecznych

22. dr hab. Felicjan BYLOK

23. dr hab. Marek HETMAŃSKI

24. dr hab. Wiesław Mirosław JAMROŻEK

25. dr hab. Zbigniew STAWROWSKI

26. dr hab. Anna Maria ZALEWSKA

nauk technicznych

27. dr hab. Krzysztof Kazimierz GÓRECKI

28. dr hab. Marek IWAŃSKI

29. dr hab. Tomasz Jan WĘGRZYN

30. dr hab. Waldemar ŻENDZIAN

nauk teologicznych

31. ks. dr hab. Marek Wiesław JAGODZIŃSKI

32. ks. dr hab. Janusz Adam LEMAŃSKI

33. ks. dr hab. Jarosław Maciej POPŁAWSKI

34. dr hab. Włodzimierz WOŁOSIUK