Monitor Polski

M.P.2015.62

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115-18-14

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852) nadaję niżej wymienionym osobom:

I.

 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Anita FRANCZAK

dr hab. Hanna Maria JACKOWIAK

dr hab. Borys Jakub WRÓBEL

nauk chemicznych

dr hab. Maria Jolanta HILCZER

dr hab. Małgorzata Barbara JÓŹWIAK

dr hab. Stanisław Stefan KOTER

dr hab. Stanisław Andrzej LAMPERSKI

dr hab. Anna Helena MONDRY

dr hab. Agnieszka Joanna PAWLICKA-MAULE

dr hab. Cezary Przemysław PIETRASZUK

dr hab. Adam PRAHL

nauk ekonomicznych

dr hab. Wiesław Eugeniusz CZYŻOWICZ

dr hab. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA

dr hab. Sławomir Krzysztof JUSZCZYK

dr hab. Zofia Barbara LIBERDA

dr hab. Ewa Zofia MARCINKOWSKA

dr hab. Barbara MARCISZEWSKA

dr hab. Mirosława Anna PLUTA-OLEARNIK

dr hab. Jacek Marian RYBICKI

dr hab. Maria ŚMIECHOWSKA

nauk farmaceutycznych

dr hab. Joanna MATYSIAK

nauk fizycznych

dr Piotr Krzysztof SMOLARKIEWICZ

dr hab. Maciej WOJTKOWSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Eugeniusz CYRAN

dr hab. Joaquín Roberto GONZÁLEZ MARTÍNEZ

dr hab. Hanna Maria SERKOWSKA

dr hab. Ewa SKORUPA

ks. dr hab. Józef Franciszek WOŁCZAŃSKI

dr hab. Ewa ŻEBROWSKA

nauk medycznych

dr hab. Wojciech APOZNAŃSKI

dr hab. Marek Kazimierz BĘBENEK

dr hab. Grażyna Ewa BIAŁEK-BYLKA

dr hab. Małgorzata Urszula BULANDA

dr hab. Zbigniew CHMIELAK

dr hab. Grzegorz DZIDA

dr hab. Magdalena Joanna JÓZEFOWICZ-KORCZYŃSKA

dr hab. Karol Adam KAMIŃSKI

dr hab. Jacek Jan KASPERSKI

dr hab. Magdalena Anna KOSZ-VNENCHAK

dr hab. Maria Anna KOWALSKA

dr hab. Maciej Robert KRAWCZYŃSKI

dr hab. Stanisław Zbigniew KWIATKOWSKI

dr hab. Ewa MARZEC

dr hab. Tatiana MULAREK-KUBZDELA

dr hab. Krzysztof Jan OWCZAREK

dr hab. Michał Edward SZPINDA

dr hab. Alina Maria WOŹNIAK

dr hab. Marzenna Ewa ZIELIŃSKA

dr hab. Andrzej Wojciech ZIEMBA

nauk o zdrowiu

dr hab. Grażyna JASIEŃSKA

nauk prawnych

dr hab. Grzegorz Jan ŁASZCZYCA

ks. dr hab. Henryk STAWNIAK

nauk społecznych

dr hab. Ewa BILIŃSKA-SUCHANEK

dr hab. Andrzej CIUPIŃSKI

dr hab. Andrzej Jarosław GLEN

dr hab. Jerzy Wiktor JUCHNOWSKI

dr hab. Stanisław KOWALKOWSKI

dr hab. Jan Jarosław POSOBIEC

nauk technicznych

dr hab. Grzegorz Krzysztof BUDZIK

dr hab. Adrian Henryk HALINKA

dr hab. Tomasz KUBIAK

dr hab. Ewa Maria KURYŁOWICZ

dr hab. Maciej KRAWCZAK

dr hab. Krystyna Maria KUŹNIAR

dr hab. Joanna KYZIOŁ-KOMOSIŃSKA

dr hab. Roman ŚMIERZCHALSKI

dr hab. Jan Zbigniew SZCZYGŁOWSKI

dr hab. Ewa Anna WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH

nauk teologicznych

ks. dr hab. Dariusz Maciej KOTECKI

II.

 TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Andrzej Wojciech BAUER

Krystyna Stanisława KRZYŻANOWSKA-ŁOBODA

dr hab. Wanda Elżbieta PALACZ

Piotr REICHERT

sztuk plastycznych

Andrzej Ryszard GRENDA

dr hab. Piotr Tadeusz KIELAN

dr hab. Mirosław Wincenty KOCIŃSKI

dr hab. Gabriel KOŁAT