Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2014.328

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 maja 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115-3-14

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadaję niżej wymienionym osobom:

I.

 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Elżbieta Wiktoria DUMNICKA

dr hab. Jacek Ryszard JAWORSKI

dr hab. Katarzyna Marta KAVETSKA

dr hab. Ewa Urszula KURCZYŃSKA dr hab. Elżbieta ŻĄDZIŃSKA

nauk chemicznych

dr hab. Zbigniew BARTCZAK

dr hab. Stanisław DŹWIGAJ

dr hab. Piotr KONIECZKA

dr hab. Ryszard Ireneusz ŁAŹNY

nauk ekonomicznych

dr hab. Ewa Hanna SIEMIŃSKA

nauk farmaceutycznych

dr hab. Halina Maria EKIERT

dr hab. Jolanta Maria OBNISKA

nauk fizycznych

dr hab. Krzysztof Wojciech BYCZUK

dr hab. Tomasz Zdzisław CICHOREK

dr hab. Marek Antoni IDZIK

dr hab. Mariusz PRZYBYCIEŃ

dr hab. Krzysztof ROGACKI

dr hab. Dariusz Marek WASIK

nauk humanistycznych

dr hab. Illona CZAMAŃSKA

dr hab. Magdalena Maria DANIELEWICZ

dr hab. Elżbieta Maria DĄBROWSKA

dr hab. Marek Bogdan DRWIĘGA

dr hab. Jerzy FIEĆKO

dr hab. Grzegorz Ryszard JAWOR

dr hab. Norbert Józef KASPAREK

dr hab. Jerzy MAIK

dr hab. Maciej Marian MĄCZYŃSKI

dr hab. Ewa Tatiana PAŁASZ-RUTKOWSKA

dr hab. Leszek SOSNOWSKI

dr hab. Jerzy ZYBERT

nauk matematycznych

dr hab. Dariusz BURACZEWSKI

dr Tomasz PRZEBINDA

nauk medycznych

dr hab. Dorota PACH

dr hab. Mirosław Romuald PARAFINIUK

dr hab. Jacek Piotr RÓŻAŃSKI

dr hab. Marcin Wiesław TKACZYK

nauk prawnych

dr hab. Jadwiga GLUMIŃSKA-PAWLIC

dr hab. Joanna Małgorzata SALACHNA

dr hab. Ryszard Andrzej STEFAŃSKI

dr hab. Andrzej SZMYT

nauk rolniczych

dr hab. Anna Maria CZECH

dr hab. Krystyna Barbara DEMSKA-ZAKĘŚ

dr hab. Wojciech SKIERUCHA

nauk społecznych

dr hab. Tadeusz BODIO

dr hab. Piotr Paweł BŁAJET

dr hab. Ewa Barbara BUJWID-KUREK

dr hab. Maria LEDZIŃSKA

dr hab. Tadeusz MOŁDAWA

dr hab. Krystyna Wiesława TREMBICKA

dr hab. Piotr ZASKÓRSKI

dr hab. Adam Alfred ZYCH nauk technicznych

dr hab. Ryszard Lucjan COUFAL

dr hab. Konrad DOMKE

dr hab. Jolanta Maria JANCZAK-RUSCH

dr hab. Krzysztof Jarosław KAŁUŻYŃSKI

dr hab. Maria Stanisława TRZASKA nauk teologicznych

ks. dr hab. Antoni Andrzej REGINEK

II.

 TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

dr hab. Wiesława MALISZEWSKA

dr Andrzej Józef NANOWSKI sztuk

plastycznych

Czesław RADZKI

Ryszard SEKUŁA