Nadanie tytułu profesora. - M.P.2004.18.306 - OpenLEX

Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2004.18.306

Akt indywidualny
Wersja od: 29 kwietnia 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 marca 2004 r.
o nadaniu tytułu profesora

Nr 115-2-04

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Włodzimierz DOROSZKIEWICZ

dr hab. Hanna Elżbieta JAŃSKA

dr hab. Wiesław Roman WĄTOREK

nauk chemicznych

dr hab. Wincenty Antoni SKUPIŃSKI

dr hab. Sławomir SZYMAŃSKI

nauk ekonomicznych

dr hab. Ludosław Kazimierz DRELICHOWSKI

dr hab. Zdzisław KORDEL

nauk fizycznych

dr hab. Andrzej BURIAN

dr hab. Leon Zygmunt MURAWSKI

dr hab. Małgorzata Maria ŚLIWIŃSKA-BARTKOWIAK

nauk humanistycznych

dr hab. Henryk CHUDAK

dr hab. Teresa Maria EMINOWICZ-JAŚKOWSKA

dr hab. Lesław KOĆWIN

dr hab. Jerzy Marian KOPANIA

dr hab. Kazimierz KOZŁOWSKI

dr hab. Izabella Dorota ŁABĘDZKA

dr hab. Adam Tadeusz ŁUKASZEWICZ

dr hab. Edward RYMAR

dr hab. Krystyna TUREK

dr hab. Andrzej Marek WYRWA

nauk leśnych

dr hab. Stanisław BROŻEK

nauk matematycznych

dr hab. Stanisław LEWANOWICZ

dr hab. Andrzej NOWAK

nauk medycznych

dr hab. Elżbieta CHYCZEWSKA

dr hab. Jadwiga DANILUK

dr hab. Wiesław Tomasz DURA

dr hab. Józef Wieńczysław KOBOS

dr hab. Leszek Tadeusz KUBIK

dr hab. Piotr Krzysztof KUŁAKOWSKI

dr hab. Paweł Jan NYCKOWSKI

nauk o Ziemi

dr hab. Jerzy BOLAŁEK

dr hab. Pavel BOSÁK

dr hab. Józef Piotr GIRJATOWICZ

nauk rolniczych

dr hab. Tadeusz BANASZKIEWICZ

dr hab. Małgorzata BZOWSKA-BAKALARZ

dr hab. Mieczysław HAJNOS

dr hab. Grzegorz JÓZEFACIUK

dr hab. Leszek KORDAS

dr hab. Andrzej Wincenty Mieczysław ŁYCZYŃSKI

dr hab. Zbigniew PRZYBECKI

dr hab. Danuta STRUSIŃSKA

dr hab. Krystyna Janina SZWED-URBAŚ

nauk technicznych

dr hab. Grzegorz GASIAK

dr hab. Jerzy JAKUBIEC

dr hab. Wojciech KAPTURKIEWICZ

dr hab. Michał MALINOWSKI

dr hab. Jerzy SIUZDAK

dr hab. Tadeusz Konrad SZELANGIEWICZ

dr hab. Marek Radzosław WIŚNIEWSKI

nauk teologicznych

ks. dr hab. Stanisław Jan RABIEJ

nauk weterynaryjnych

dr hab. Romuald ZABIELSKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

Wojciech Jan BRUSZEWSKI