Nadanie tytułu naukowego profesora.

Monitor Polski

M.P.2001.17.275

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 maja 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 kwietnia 2001 r.
o nadaniu tytułu naukowego profesora.

nr 115-6-01

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) nadaję niżej wymienionym osobom tytuł naukowy profesora:

nauk biologicznych:

dr hab. Jadwiga ANIOŁ-KWIATKOWSKA

dr hab. Weronika TROJNIAR

nauk chemicznych:

dr hab. Marek BIZIUK

dr hab. Małgorzata Ewa BORÓWKO

dr hab. Ludwik Jan KOMOROWSKI

dr hab. Andrzej Juliusz MAŁKIEWICZ

dr hab. Jacek Michał RYNKOWSKI

nauk ekonomicznych:

dr hab. Krystyna BOLESTA-KUKUŁKA

dr hab. Józefa FAMIELEC

dr hab. Dorota KOTLORZ

dr hab. Teresa Maria ŁAGUNA

dr hab. Jacek Wiesław MERCIK

dr hab. Juliusz SIEDLECKI

dr hab. Andrzej WOJTYNA

nauk farmaceutycznych:

dr hab. Joanna Zofia SZYMURA-OLEKSIAK

nauk fizycznych:

dr hab. Janusz Andrzej HOŁYST

dr hab. Michał MATLAK

dr hab. Andrzej OPANOWICZ

nauk humanistycznych:

dr hab. Michał Antoni BEDNARSKI

dr hab. Jan CIECHOWICZ

dr hab. Krzysztof Maria KAWALEC

dr hab. Michał Paweł MARKOWSKI

dr hab. Jan RZOŃCA

dr hab. Wojciech Henryk SADY

dr hab. Andrzej SZAHAJ

dr hab. Janusz SZCZEPAŃSKI

dr hab. Wiesław Leon WRÓBLEWSKI

dr hab. Marina Maria ZALEWSKA

dr hab. Bogusław Józef ŻYŁKO

nauk matematycznych:

dr hab. Janusz Roman GRABOWSKI

dr hab. Ryszard RUDNICKI

dr hab. Zbigniew Stanisław SZAFRANIEC

nauk medycznych:

dr hab. Janusz BOHOSIEWICZ

dr hab. Stanisław Jan NOWAK

dr hab. Janusz Andrzej PAWLĘGA

dr hab. Waldemar Juliusz PLACEK

dr hab. Krzysztof Jan SZAFLIK

dr hab. Andrzej Stanisław SZULC

dr hab. Andrzej Michał WYKRĘTOWICZ

nauk o Ziemi:

dr hab. Anna PAZDUR

dr hab. Alfred UCHMAN

nauk prawnych:

dr hab. Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA

nauk rolniczych:

dr hab. Maria BIELECKA

dr hab. Tomasz Franciszek HEESE

dr hab. Zenon WĘGLARZ

dr hab. Ryszard Jerzy ZADERNOWSKI

nauk technicznych:

dr hab. Stanisław Wojciech DOBROCIŃSKI

dr hab. Joanna Stanisława KARCZ

dr hab. Bożenna KAWALEC-PIETRENKO

dr hab. Jerzy Franciszek KOŁODZIEJSKI

dr hab. Witold PEDRYCZ

dr hab. Marcin Andrzej PERZYK

dr hab. Bogusław RADZISZEWSKI

dr inż. Antoni ROSIKOŃ

dr hab. Krzysztof Jan ROSOCHOWICZ

dr hab. Czesław Kazimierz SAJDAK

dr hab. Maciej Stanisław SOBIESZCZAŃSKI

dr hab. Jerzy Wojciech WARYCH

dr hab. Ryszard Kazimierz ŹRÓBEK

nauk teologicznych:

ks. dr hab. Paweł Placyd OGÓREK

nauk weterynaryjnych:

dr hab. Maria PODOLAK-MAJCZAK

dr hab. Antonina SOPIŃSKA

dr hab. Maciej UGORSKI