Nadanie stopnia generała Służby Więziennej.

Monitor Polski

M.P.2021.416

Akt indywidualny
Wersja od: 4 maja 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 stycznia 2021 r.
o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej

nr 112.4.2021

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, 1610, 2112 i 2320), na wniosek Ministra Sprawiedliwości, nadaję stopień generała Służby Więziennej

pułkownikowi Andrzejowi LEŃCZUKOWI

pułkownikowi Marcinowi STRZELCOWI.