Monitor Polski

M.P.2008.13.127

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2008 r.
o nadaniu stopni oficerskich generałów

nr 112-1-08

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, pośmiertnie mianowani zostają:

I. na stopień generała dywizji

generał brygady Andrzej Piotr ANDRZEJEWSKI

II. na stopień generała brygady:

pułkownik Dariusz MACIĄG

pułkownik Jerzy Janusz PIŁAT