Nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1939.111.258

Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 1939 r.