Monitor Polski

M.P.1952.A-101.1532

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 grudnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA
z dnia 16 listopada 1952 r.
w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 1949 r. o orderze "Sztandar Pracy" (Dz. U. Nr 41, poz. 301) nadaję za zasługi położone dla Narodu i Państwa w dziedzinie przemysłu
ORDER "SZTANDAR PRACY" II KL.
1. Bochynkowi Bartłomiejowi s. Ignacego,
2. Bredelowi Franciszkowi s. Juliusza,
3. Flegelowi Józefowi s. Jana,
4. Imiolczykowi Janowi s. Karola,
5. Kupnemu Piotrowi s. Franciszku,
6. Michalikowi Emanuelowi s. Bernarda,
7. Thielowi Janowi s. Augustyna.