Nadanie orderu i odznaczenia. - M.P.2004.56.931 - OpenLEX

Nadanie orderu i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2004.56.931

Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 czerwca 2004 r.
o nadaniu orderu i odznaczenia

Rej. 136/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego lotnictwa sportowego, za osiągnięcia w pracy społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. o. Orczykowski Marian Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego lotnictwa sportowego, za osiągnięcia w pracy społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Dziurzyńska Mirosława Anna.