Nadanie orderu i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2006.39.425

Akt indywidualny
Wersja od: 14 czerwca 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 31/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gawlik Stanisława Marianna,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

2. Komsta Halina Zofia, 3. Ogrodnik Mieczysław Melchior, 4. Szczygieł Jan Zbigniew,

za zasługi na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną:

5. Krzysiak Władysław, 6. Stasiak Mieczysław,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Barański Janusz Tadeusz, 8. Kowalczyk Renata Kazimiera, 9. ks. Musiał Tadeusz Ryszard, 10. Stępień Jerzy Adam, 11. Stopa Jerzy Tadeusz, 12. Woźniak Mieczysław,

pośmiertnie

13. Kulecki Marian Aleksander, 14. Spolitak Jerzy Adam, 15. ks. Wilczyński Andrzej.