Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2002.30.472

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2002 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 79/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi na rzecz upowszechniania kultury oraz działalność społeczną, odznaczony zostaje

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Andrzej Leonard Ruciński.