Monitor Polski

M.P.2001.12.189

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 kwietnia 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 stycznia 2001 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 13/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) za wybitne zasługi na rzecz ruchu ludowego, za wkład w rozwój architektury, budownictwa i osadnictwa wiejskiego odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Franciszek Piaścik.