Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1999.31.475

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 1999 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 lipca 1999 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 159/99

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) w uznaniu wybitnych zasług dla wymiaru sprawiedliwości odznaczona zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Maria Mańkowska c. Stefana.