Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1998.29.408

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 września 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 czerwca 1998 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 124/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz zreformowania służb policyjnych, za osiągnięcia w pracy publicznej odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie nadinsp.

Marek Papała s. Jana.