Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1998.21.319

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 czerwca 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 czerwca 1998 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 94/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w w pracy literackiej odznaczona zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Camilla Mondral c. Karola.