Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1998.18.273

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 marca 1998 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 48/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-żydowskiej współpracy odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ronald Lauder.