Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1998.6.105

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lutego 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 1997 r.
o nadaniu orderu.

Rej.236/97

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej wśród Polonii brytyjskiej odznaczony zostaje obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ks. Paweł Przybylski.