Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1995.2.23

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 października 1994 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 198/94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz zasługi w działalności społecznej odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Tadeusz Chrzanowski s. Wincentego.