Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1994.27.219

Akt indywidualny
Wersja od: 17 maja 1994 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 marca 1994 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 42/94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) za wybitne zasługi w rozwijaniu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską odznaczony zostaje

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Árpád Göncz.