Monitor Polski

M.P.1998.42.600

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 października 1998 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia.

Rej. 205/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jaworska Władysława c. Alfreda, 2. Okruszko Henryk s. Karola,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Guterch Aleksander s. Jana, 4. Kobierski Leopold s. Józefa, 5. Michalik Kazimierz s. Zdzisława, 6. Rodziński Stanisław s. Juliana, 7. Sinko Grzegorz s. Tadeusza,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Dietl Tomasz s. Jerzego, 9. Kleiber Michał s. Aleksandra, 10. Langer Jerzy s. Mariana, 11. Płoszajski Piotr s. Jerzego, 12. Zylicz Maciej s. Andrzeja,

za zasługi w upowszechnianiu nowych form edukacyjnych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Radoń Edmund s. Bronisława.